Công đoàn nhà trường

Công đoàn trường tiểu học Trần Quốc Toản gồm 98 đoàn viên công đoàn, trong đó chiếm số đông là nữ giới. Xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng mối đoàn kết, động viên đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành giáo dục.

Năm học 2020-2021, công đoàn nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn làm tốt công tác thi đua. Cụ thể, duy trì được phong trào thi đua Hai tốt, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, 100% ĐVCĐ hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh ”; nêu cao tinh thần “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn, không để xảy ra tiêu cực trong thi cử và đánh giá chất lượng giáo dục. Nhiều tấm gương tiêu biểu trong phong trào tự học và sáng tạo như đ/c Vũ Hương, Trinh, Phượng, Bùi Mai, Ánh Ngọc, Trần Anh, Hương Ly, Phạm Ngọc…
Công đoàn và nhà trường luôn phối hợp động viên khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần và đảm bảo mọi quyền lợi cho ĐVCĐ tạo điều kiện và động lực để thực hiện tốt phong trào thi đua. Đẩy mạnh công tác tự học và tự bồi dưỡng. Mỗi cá nhân đăng kí nội dung học tập. Nâng cao chất lượng thao giảng, chuyên đề bằng việc đổi mới phương pháp dạy học. Quan tâm chất lượng sinh hoạt chuyên môn. Tăng cường thăm lớp dự giờ và công tác kiểm tra của các tổ khối, tạo được không khí thi đua giữa cá nhân với nhau, giữa các tổ chuyên môn.
ĐVCĐ nhà trường luôn tích cực học tập để nâng cao trình độ quản lí và chuyên môn nghiệp vụ, hiện 100% GV có trình độ trên chuẩn, 04 đ/c có trình độ thạc sĩ, 4 đ/c đạt trình độ trung cấp chính trị. 
Bên cạnh đó, hoạt động nữ công luôn được phát huy tốt, nữ đoàn viên công đoàn tham gia đăng ký thực hiện các danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân. khuyến khích cán bộ giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp, thi Tìm hiểu Luật Công đoàn và phối hợp tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình. Cùng với nhà trường tổ chức buổi tham quan ,du lịch nhân dịp kỉ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Tổ chức tuyên truyền các hoạt động bình đẳng giới; vì sự tiến bộ phụ nữ; thực hiện công tác dân số KHHGĐ, xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá, 100% nữ đoàn viên thực hiện tốt phong trào “Giỏi việc trường, Đảm việc nhà”, xây dựng gia đình văn hóa...
        Năm học 2021-2022 là năm học mà toàn ngành tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, với 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản. Công đoàn phối  hợp với nhà trường phát động thi đua trong toàn thể CBGVNV nhà trường với các nội dung sau:
1. Thực hiện có hiệu qủa chị thị 05 của Bộ chính trị “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động lớn của ngành.
2. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý  để thực hiện tốt chương trình GDPT 2018. Mỗi CBGVNV không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lí luận chính trị, tin học, ngoại ngữ. Xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức “ Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”.
3. Chủ động tích cực tham gia cùng chuyên môn nhà trường thực hiện tốt 3 công khai: công khai chất lượng đào tạo, công khai về các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ GV, công khai thu chi tài chính và 4 kiểm tra: kiểm tra phân bổ sử dụng ngân sách, kiểm tra thực hiện thu chi trong nhà trường. Thực hiện nghiêm túc quy định của luật phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
4. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
5. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí. Phát huy vai trò giám sát của ban thanh tra nhân dân, thực hiện quy tốt chế dân chủ, công khai minh bạch.
6. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, cải tiến công tác tổ chức, xây dựng lại các tiêu chuẩn thi đua phù hợp với tình hình mới, quan tâm đến quyền lợi của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chống bệnh thành tích và các biểu hiện đối phó trong tổ chức các phong trào thi đua.
7. Tăng cường nề nếp, kỉ cương, trong nhà trường. Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
8. Công đoàn phối hợp cùng nhà trường tăng cường các biện pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc và đời sống của CBGV,NV. Chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ. Tích cực thực hiện có hiệu quả phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.
9. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Để phong trào thi đua trong năm học 2021 -2022 đạt chỉ tiêu đề ra, mỗi đoàn viên công đoàn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công việc, giữ gìn danh dự nhà giáo, cùng xây dựng tập thể nhà trường ngày càng vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 -2022.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây